Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης απευθύνει στα εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αίτηση-δήλωση μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης 2023Β σε Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. ανά ειδικότητα και μάθημα για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία.

Η αίτηση-δήλωση των μαθημάτων θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. από τη Δευτέρα 02.10.2023 και ώρα 12:00 έως και την Τετάρτη 04.10.2023 και ώρα 21:00 στη σχετική επιλογή του μενού «δήλωση μαθημάτων».

Παρακαλούνται τα μέλη του μητρώου να συμβουλεύονται τους οδηγούς κατάρτισης των ειδικοτήτων σχετικά με το προσοντολόγιο των εκπαιδευτών πριν την αίτηση-δήλωση των μαθημάτων. Δηλώσεις-αιτήσεις μαθημάτων, οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στα προσοντολόγια των εκπαιδευτών των οδηγών κατάρτισης των ειδικοτήτων, δε λαμβάνονται υπόψη για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μέλη του Μητρώου Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Β΄ ΦΑΣΗΣ από 29-9-2023 έως 4-10-2023

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής για τους επιτυχόντες Β΄ ΦΑΣΗΣ στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα όπου υποβάλατε την ηλεκτρονική αίτηση (https://diek.it.minedu.gov.gr) με τους προσωπικούς σας κωδικούς.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση για Δημόσια Ι.Ε.Κ. καλείσθε να κάνετε την εγγραφή σας απαραιτήτως από την Παρασκευή 29-9-2023 έως και την Τετάρτη 4-10-2023 (ώρες εξυπηρέτησης κοινού 14:30 με 19:00), αφού προηγουμένως έχετε μελετήσει τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΕΕΚΔΜ :

Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

 1. Με μετάβαση στο Δ.ΙΕΚ Ευόσμου προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή
 2. Με αποστολή στο email του Δ.ΙΕΚ Ευόσμου: (giekevos@sch.gr) της αίτησης εγγραφής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Δ.ΙΕΚ Ευόσμου ή
 3. Με ηλεκτρονική εγγραφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος αιτήσεων https://diek.it.minedu.gov.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιτυχόντες που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΜΙΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟ Δ.ΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ:

 1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους
 2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
 3. Πρόσφατη βεβαίωση ΑΜΚΑ
 4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια1 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΕΕΚΔΜ).

Επιτυχόντες του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στην ειδικότητα που επέτυχαν και επιθυμούν την διαγραφή τους για να εγγραφούν και να φοιτήσουν σε άλλη ειδικότητα που επιλέχθηκαν με την τρέχουσα διαδικασία, πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση/αίτηση διαγραφής στο Δ.Ι.Ε.Κ. που είχαν αρχικά εγγραφεί [έντυπη ή ηλεκτρονική (gov.gr] εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας εγγραφών.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Α΄ ΦΑΣΗΣ έως 27-9-2023

Για τις εγγραφές των επιτυχόντων Α΄ φάσης ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ και συνεχίζονται ηλεκτρονικά μέχρι και την Τετάρτη 27-9-2023 στις 15:00 και διά ζώσης στο Δ.ΙΕΚ Ευόσμου μέχρι και την Τετάρτη 27-9-2023 από 14:30 έως 19:00.

Οδηγίες για τις εγγραφές θα βρείτε σε παλαιότερο σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Δ.ΙΕΚ Ευόσμου:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Α΄ ΦΑΣΗΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ / Επανεγγραφές / μέχρι την ημέρα έναρξης των μαθημάτων / Οκτώβριος 2023Β εξάμηνο

Η ανανέωση της εγγραφής (επανεγγραφή) όσων καταρτιζόμενων του Δ.ΙΕΚ Ευόσμου απέκτησαν δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο (Γ΄ εξάμηνο 2023Β), πραγματοποιείται με υποβολή έντυπης ή ηλεκτρονικής αίτησης στο έντυπο αίτησης ανανέωσης εγγραφής δια ζώσης στη Γραμματεία του ΙΕΚ ή στο email του Δ.ΙΕΚ Ευόσμου: giekevos@sch.gr, μέχρι την ημέρα έναρξης των μαθημάτων του ακόλουθου εξαμήνου κατάρτισης. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της εν λόγω αίτησης καταχωρούνται και προσμετρώνται, για τον χαρακτηρισμό φοίτησης, οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν από την ημέρα έναρξης των μαθημάτων και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Α’ ΦΑΣΗΣ Δημοσίων ΙΕΚ από 19-9-2023 έως 25-9-2023

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής για τους επιτυχόντες Α΄ ΦΑΣΗΣ στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα όπου υποβάλατε την ηλεκτρονική αίτηση (https://diek.it.minedu.gov.gr) με τους προσωπικούς σας κωδικούς.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση για Δημόσια Ι.Ε.Κ. καλείσθε να κάνετε την εγγραφή σας απαραιτήτως από την Τρίτη 19-09-2023 έως και την Δευτέρα 25-09-2023 (ώρες εξυπηρέτησης κοινού 14:30 με 19:00), αφού προηγουμένως έχετε μελετήσει τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΕΕΚΔΜ :

Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

 1. Με μετάβαση στο Δ.ΙΕΚ Ευόσμου προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή
 2. Με αποστολή στο email του Δ.ΙΕΚ Ευόσμου: (giekevos@sch.gr) της αίτησης εγγραφής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Δ.ΙΕΚ Ευόσμου ή
 3. Με ηλεκτρονική εγγραφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος αιτήσεων https://diek.it.minedu.gov.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιτυχόντες που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν ολοκληρώσουν την εγγραφή είτε ηλεκτρονικά είτε δια ζώσης στο ΙΕΚ τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής. Οι κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν θα καλυφθούν από την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων που θα ακολουθήσει (Β’ Φάση).

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των Δ.ΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης (μικρότερης σειράς) προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων (Β’ Φάση). Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα Δ.ΙΕΚ εγγραφής τους.

Δικαιολογητικά

Όσοι επιτυχόντες ενημερωθούν από το σύστημα κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους ότι απαιτείται κατάθεση πρόσθετων δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, θα πρέπει να τα καταθέσουν ή να τα στείλουν μέσω email στο Δ.ΙΕΚ τους ΕΝΤΟΣ της ίδιας προθεσμίας με όσα δικαιολογητικά ζητηθούν από τα παρακάτω:

 1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους
 2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
 3. Πρόσφατη βεβαίωση ΑΜΚΑ
 4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια1 (ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΕΕΚΔΜ)

  Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ΕΥΚΡΙΝΗ φωτοαντίγραφα εγγράφων από την αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους είτε ηλεκτρονικά στο Δ.ΙΕΚ επιτυχίας τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή και φοίτηση σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης (ν.4763/2020)

Επιτυχόντες του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στην ειδικότητα που επέτυχαν και επιθυμούν την διαγραφή τους για να εγγραφούν και να φοιτήσουν σε άλλη ειδικότητα που επιλέχθηκαν με την τρέχουσα διαδικασία, πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση/αίτηση διαγραφής στο Δ.Ι.Ε.Κ. που είχαν αρχικά εγγραφεί [έντυπη ή ηλεκτρονική (gov.gr)] εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας εγγραφών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΕΕΚΔΜ

https://diek.it.minedu.gov.gr

Παράταση Εγγραφών και Αιτήσεων Επιλογής

Ανακοίνωση για παράταση εγγραφών και αιτήσεων επιλογής στα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες περιοχές της χώρας, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει ότι παρατείνεται η δυνατότητα εγγραφής των επιτυχόντων μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητάς του μέχρι και την Τρίτη 12.09.2023 στις 15.00 η ώρα.

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ στο Γ΄ εξάμηνο – Αιτήσεις στο ΙΕΚ από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου

Οι παρακάτω 3 κατηγορίες σπουδαστών, εφόσον το επιθυμούν, καλούνται να προσέλθουν στο Δ.ΙΕΚ Ευόσμου για να κάνουν αίτηση για κατάταξη / εγγραφή στο Γ΄ εξάμηνο, από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου, και ώρες 14:30 – 19:00.

α) Απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ / ΕΠΑ.Σ / ΤΕΕ / ΤΕΛ / ΕΠΛ

β) Απόφοιτοι Δ.ΙΕΚ / Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας

γ) Απόφοιτοι ειδικοτήτων που έχουν καταργηθεί

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ του Δ.ΙΕΚ Ευόσμου – 2023B

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ – ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΙΕΚ έως 12-9-2023

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες του Δ.ΙΕΚ Ευόσμου με το ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ, οι οποίοι, αφού έκαναν ηλεκτρονική εγγραφή στο σύνδεσμο https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/index.php/site/login , έλαβαν μήνυμα στο λογαριασμό τους να προσέλθουν στο ΙΕΚ για να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους, να προσέλθουν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12-9-2023 αντί 6-9-2023 (ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ), προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους.

Tα δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους
 2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
 3. Πρόσφατη βεβαίωση ΑΜΚΑ
 4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (π.χ. πολυτεκνία, τριτεκνία, μονογονεϊκή οικογένεια κ.λπ.). 

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού:

 • Από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου το Δ.ΙΕΚ Ευόσμου λειτουργεί σε ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ, με ώρες εξυπηρέτησης κοινού 14:30-19:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιτυχόντες σε Δ.ΙΕΚ που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους μέσω παράλληλου μηχανογραφικού!

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΔΕΝ είναι δυνατή η ταυτόχρονη εγγραφή και σε Δημόσιο ΙΕΚ και σε ΑΕΙ, αν είστε επιτυχών/ούσα και στα δύο.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ Δ.ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ

Οι εγγραφές των επιτυχόντων από το Παράλληλο Μηχανογραφικό για τα Δ.ΙΕΚ του ΥΠΑΙΘΑ ξεκινούν από την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 έως και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 αντί 6-9-2023 (ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ) είτε ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους επιτυχόντες μέσω της πλατφόρμας του παράλληλου μηχανογραφικού -αν δεν απαιτείται κατάθεση κάποιου δικαιολογητικού- είτε δια ζώσης στο ΙΕΚ με κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Οι επιτυχόντες καλούνται να εισέλθουν στο πληροφοριακό σύστημα του παράλληλου μηχανογραφικού στο σύνδεσμο https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr και να μελετήσουν τις οδηγίες εγγραφής.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ Δ.ΙΕΚ στο Α΄ εξάμηνο – Ηλεκτρονικές Αιτήσεις από 31-7-2023 έως 12-9-2023

Όσοι απόφοιτοι Λυκείου ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, μπορούν να υποβάλουν αίτηση από τη Δευτέρα 31-07-2023 μετά τις 9 π.μ. μέχρι την Τρίτη 12-09-2023 στις 15:00, αντί 6-9-2023 (ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ) στον παρακάτω σύνδεσμο:

Σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επίδοσης 2023Α

Τα αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων , τελικής βαθμολογίας, αποτελέσματα επανεξέτασης και αποτελέσματα επίδοσης,  με βάση το Α.Μ.Κ. (Αριθμό Μητρώου Καταρτιζομένου) βρίσκονται στο μάθημα: «ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023Α»  στο ECLASS.

Αναλυτικά θα βρείτε τα:

 1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 2023Α
 2. ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2023Α
 3. ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2023Α
 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2023Α

**Σύμφωνα με το νέο κανονισμό

Ο καταρτιζόμενος αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο  επόμενο εξάμηνο κατάρτισης όταν Υστερεί σε ένα μόνο μάθημα από το σύνολο των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

Στην περίπτωση αυτή, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε σε επόμενες εξεταστικές περιόδους.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο καταρτιζόμενος δεν αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο και υποχρεούται να επαναλάβει τη φοίτηση στα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου στα οποία υστέρησε ή στο/στα μάθημα/μαθήματα που είχε ανεπαρκή φοίτηση

Μετεγγραφές

Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει: α) για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους, β) για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή καταρτιζόμενου αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, στο αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να μετεγγραφεί. Για περισσότερες μπορείτε να ανατρέξετε στο άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.ΕΚ

ΚΛΕΙΣΤΑ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι τα δημόσια ΙΕΚ και οι δημόσιες  ΕΣΚ αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 23/6/2023 και τη Δευτέρα 26/6/2023 λόγω των εθνικών εκλογών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικης Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

Επαναδημοσίευση_Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3 συγγραφείς πυρηνικών μαθημάτων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

Τμήμα Α΄

Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στην ακόλουθη προκήρυξη για τρεις ειδικότητες (επαναδημοσιεύονται με τροποποιημένα προσόντα):

Α) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση τριών (3) συγγραφέων πυρηνικών μαθησιακών ενοτήτων ειδικότητας για την ανάπτυξη τριών (3) εκπαιδευτικών εγχειριδίων των παρακάτω ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
 2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
 3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σχετικός υπερσύνδεσμος του Φορέα: Συγγραφείς πυρηνικών μαθησιακών ενοτήτων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 27 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00

Με εκτίμηση,

   Δέσποινα Μπεκρή

   Επιστημονικό στέλεχος

    Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα

    τηλ– 210 8846852, εσωτ– 318

    φαξ– 210 8846853

    email–mpekri@imegsevee.gr

    imegsevee.gr

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΙΕΚ

Σπουδαστές και Σπουδάστριες του ΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ,

Σας επισημαίνουμε ότι για τη λήξη του εξαμήνου και του εκπαιδευτικού έτους 2022-2023 θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους καταρτιζόμενους:

οι οποίοι συμπλήρωσαν απογραφικό δελτίο εισόδου, το αντίστοιχο ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ.

(Αφορά τους νεοεισερχόμενους καταρτιζόμενους των Δημοσίων ΙΕΚ και συγκεκριμένα τους σπουδαστές του τρέχοντος Β’ εξαμήνου και όσοι σπουδαστές του τρέχοντος Δ’ εξαμήνου γράφτηκαν με κατάταξη).

Οι εν λόγω χρήστες, καθώς έχουν ήδη εγγραφεί στο σύστημα χρειάζεται μόνο να συνδεθούν στο σύνδεσμο:

https://mis.inedivim.gr/iek-microdata/teaching/Account/Login?ReturnUrl=%2Fiek-microdata%2Fteaching%2F

με τους κωδικούς που είχαν εγγραφεί και να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο (3 ερωτήματα).

Σε περίπτωση που έχουν ξεχάσει τον κωδικό τους μπορούν να πατήσουν ” Ξεχάσατε τον κωδικό σας;” για να τον ανακτήσουν στο e-mail εγγραφής τους.

Η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εξόδου είναι απαραίτητη για την χρηματοδότηση των ΔΙΕΚ από τις πράξεις «Επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ (καταρτιζόμενοι έως 29 ετών ΕΑΕΚ)» και «Επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ (καταρτιζόμενοι εκτός ΠΑΝ)»

Από τη Διεύθυνση του ΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ

Αποτελέσματα φοίτησης εξαμήνου 2023Α

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα φοίτησης για το Εαρινό εξάμηνο 2023Α.  Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι καταρτιζόμενοι των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής (Ε).

Για να δείτε τα αποτελέσματα κάντε κλικ εδώ

Ευρωπαϊκό Έργο Silvanus | Ημερίδα για τις δασικές πυρκαγιές | 28.06.23

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και οι εταίροι του Ευρωπαϊκού Έργου SILVANUS έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν σε ανοιχτή για το κοινό ημερίδα με θέμα τις Δασικές Πυρκαγιές που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 18.00, στην αίθουσα Μανόλης Αναγνωστάκης του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Το έργο SILVANUS χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του H2020 και στόχος του είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών και εργαλείων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, ξεκινώντας από την πρόληψη και φτάνοντας στην αποκατάσταση. Για την επίτευξη των στόχων του, στο έργο συμμετέχουν 49 εταίροι από όλο τον κόσμο, ειδήμονες στον κλάδο του περιβάλλοντος και των κοινωνικών επιστημών, όπως επίσης και τεχνικοί σύμβουλοι.

Οι Έλληνες εταίροι του έργου είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.

Στη διάρκεια της ημερίδας θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο και την εμπλοκή που μπορεί να έχουν οι πολίτες στη διαχείριση μιας πυρκαγιάς, ειδικά μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας, όπως είναι οι ψηφιακές εφαρμογές, τα social media, κτλ.

Θα σας παρακαλούσαμε θερμά να προωθήσετε το παρόν email στους φοιτητές και το δίκτυο σας.

🖊️ Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://bit.ly/3WTo5e3

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, www.hrt.org.gr.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούμε να σας δώσουμε τηλεφωνικά στο 2310 310649 ή στο

info@hrt.org.gr.

Θα χαρούμε να σας έχουμε μαζί μας!–

Alexandros Giordanis

http://www.hrt.org.gr/

Hellenic Rescue Team

Τ: +30 2310 310649 
Μ:+30 698447 7241E: a.giordanis@hrt.org.gr

W: http://www.hrt.org.gr
P: Kifisias 13 | Thessaloniki 542 48

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγγραφείς εκπαιδευτικού εγχειριδίου ειδικότητας των Ι.Ε.Κ. από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ_ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΟΠΣ 5069281

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο του ΠΕ2 του Υποέργου 3 της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)»  με κωδικό ΟΠΣ 5069281 που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στην ακόλουθη προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέων του εκπαιδευτικού εγχειριδίου της ειδικότητας των Ι.Ε.Κ.:

12. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ– (σχετικός υπερσύνδεσμος φορέα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00.

Με εκτίμηση,

   Δέσποινα Μπεκρή

   Επιστημονικό στέλεχος

    Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα

    τηλ– 210 8846852, εσωτ– 318

    φαξ– 210 8846853

    email–mpekri@imegsevee.gr

    imegsevee.gr

Ειδικότητες παράλληλου Μηχανογραφικού ΔΙΕΚ Ευόσμου  2023-24

Καθορίστηκαν, με απόφαση την οποία υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας Γ. Βούτσινος, οι ειδικότητες για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στο Παράλληλο Μηχανογραφικό. Οι ειδικότητες του παράλληλου μηχανογραφικού για το ΔΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ είναι οι παρακάτω:
 1. ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΣΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 2. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
 3. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
 4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 6. ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
 7. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ:
 1. Ο υποψήφιος δεν έχει περιορισμό στο πλήθος επιλογών Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που δύναται να επιλέξει κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.
 2. Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 5837/2021) όπως ισχύει. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν.
 3. Οι εγγραφές των επιτυχόντων ξεκινούν από την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 έως και την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023, είτε ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους επιτυχόντες μέσω της πλατφόρμας του παράλληλου μηχανογραφικού -αν δεν απαιτείται κατάθεση κάποιου δικαιολογητικού- είτε δια ζώσης στο ΙΕΚ με κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ-ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  2023Α

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε την βαθμολογία  ΟΜΑΔΙΚΗΣ-ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   2023Α  μπαίνοντας στο OPENECLASS στο μάθημα «ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023Α» και ανοίγοντας στα Έγγραφα το αρχείο «ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΟΜΑΔΙΚΗΣ-ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2023Α»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγγραφείς εκπαιδευτικού εγχειριδίου ειδικότητας των Ι.Ε.Κ. από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ_ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΟΠΣ 5069281

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο του ΠΕ2 του Υποέργου 3 της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)»  με κωδικό ΟΠΣ 5069281 που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στην ακόλουθη προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέων του εκπαιδευτικού εγχειριδίου της ειδικότητας των Ι.Ε.Κ.:

13. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – (σχετικός υπερσύνδεσμος φορέα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ )

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα: 26/05/2023

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00.

Με εκτίμηση,

   Δέσποινα Μπεκρή

   Επιστημονικό στέλεχος

    Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα

    τηλ– 210 8846852, εσωτ– 318

    φαξ– 210 8846853

   email–mpekri@imegsevee.gr

    imegsevee.gr

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής  αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, στο: Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στα παρακάτω Links

Πανεπιστήμια/ΤΕΙ: https://mst.hmu.gr/katataktiries-exetaseis-ptychioychon-akadimaikoy-etoys-2023-2024/ 


ΙΕΚ/Μεταλυκειακό έτος: https://mst.hmu.gr/katataxeis-apofoiton-ton-i-e-k-kathos-kai-toy-metalykeiakoy-etoys-taxis-mathiteias-2023-24/ 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι τα δημόσια Ι.Ε.Κ. και οι Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ ​ θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 19/5/2023 και τη Δευτέρα 22/5/2023 λόγω των εθνικών εκλογών. Παρακαλούμε τους εκπαιδευτές να φροντίσουν για την αναπλήρωση των ωρών που θα χαθούν.

1ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων

Σχετικά με τον 1ο Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων 2023 ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 13-05-2023, διαβιβάζονται:

1.       Διαβίβαση Προκήρυξης του 1ου Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων

2.       Προκήρυξη 1ος ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2023 για την ελληνική συμμετοχή στον 8ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ EUROSKILLS 2023

3.       Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε, σύμφωνα με την προκήρυξη να επικοινωνείτε με την κ. Μπολτσή στο 210 3442232

Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ανακοίνωση: παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης – Τροποποίηση Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Πράξης

Σας γνωστοποιούμε την τροποποίηση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής της πράξης “Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων ΙΕΚ” με MIS 5131399. 

H αλλαγή που πραγματοποιήθηκε αφορά στην παράταση της οριστικής ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων ΙΕΚ. Πιο συγκεκριμένα το ανάλογο χωρίο έχει αντικατασταθεί ως εξής:

” […] εφόσον η ημερομηνία έναρξης πρακτικής, σύμφωνα με την Απόφαση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης, είναι από την 1/9/2021, και η πρακτική άσκηση έχει ολοκληρωθεί ως τις 31/08/2023 με την βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης από το ΙΕΚ, για το σύνολο των εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών – ισοδύναμων εκατό είκοσι (120) ημερών πλήρους απασχόλησης.

Κατά εξαίρεση οι πρακτικά ασκούμενοι με ειδικότητες σχετικές με τα τουριστικά επαγγέλματα, οι οποίοι ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση κατά τους θερινούς μήνες του 2022 λόγω ειδικότητας, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση έως και 30/09/2023, για το σύνολο των εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών – ισοδύναμων εκατό είκοσι (120) ημερών πλήρους απασχόλησης. Η ίδια ρύθμιση ισχύει για τους πρακτικά ασκούμενους του β’ εξαμήνου που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση τους θερινούς μήνες του 2022.”

Με εκτίμηση,

Ομάδα Έργου Πρακτικής Άσκησης ΙΕΚ

Τμήμα Διαχείρισης και Υλοποίησης Ειδικών Δράσεων 

Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Ειδικών Δράσεων
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ” ΜΕ MIS 5131399 – 3η ΕΚΔΟΣΗ | Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – ΙΝΕΔΙΒΙΜ (inedivim.gr)

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Η Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως και ο Ιερός Ναός Αγ. Τριών Ιεραρχών Ευόσμου  κάνει έκκληση στην αγάπη και στην προσφορά βοήθειάς μας σε όσους την έχουν ανάγκη. Για το θεάρεστο αυτό σκοπό το Δ.ΙΕΚ Ευόσμου θα συγκεντρώσει τρόφιμα που δε χρειάζονται ψυγείο, κυρίως γάλα μακράς διαρκείας, για διανομή σε οικογένειες που δοκιμάζονται οικονομικά, για το Πάσχα.

Η συγκέντρωση των τροφίμων θα πραγματοποιείται στα γραφεία της Διοίκησης του Δ.ΙΕΚ Ευόσμου έως και  📌Παρασκευή 7/4/2023 και ώρες  📌14.00-19.00

Πρόγραμμα διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

Ανακοινώνουμε το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. & Σ.Ε.Κ., οι οποίες θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις ως εξής:

Α’ φάση: 7-8/04/2023 και 28-29/04/2023

Β’ φάση: 6-7/05/2023 και 13-14/05/2023

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ξεκίνησε η υλοποίηση της Πράξης: «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» (MIS 5069416)για 2.000 εκπαιδευόμενους από δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ιδιωτικά ΙΕΚ

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου – Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023, ώρα 12:00
Λήξη λειτουργίας του Μητρώου – Τρίτη 2 Μαΐου 2023, ώρα 12:00.
Η είσοδος στη ψηφιακή πλατφόρμα του ΜΗΤΡΩΟΥ θα γίνεται πλέον με χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μετά την συμπλήρωση ή επικαιροποίηση της αίτησης θα πρέπει πάντα να οριστικοποιείτε την αίτησή σας.
Η ανάρτηση της ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ θα τη βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.gsae.edu.gr/el/news/1897-20-03-2023-enarksi-leitourgias-mitroou-ekpaidefton-epaggelmatikis-katartisis-i-e-k-e-s-k

ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ της Πράξης:

«Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» MIS 5069416

Πληροφορίες για Επιδοτούμενη Πρακτική άσκηση Πράξης_3

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Επιδοτούμενη Πρακτική άσκηση Πράξης_3

Ανακοίνωση για την ειδικότητα Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού Β1

Σας ενημερώνουμε για την ειδικότητα Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού Β1  ότι το μάθημα ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ σήμερα Τετάρτη 22-2-2023  θα ξεκινήσει την 2η ώρα στις 15:05

Ανακοίνωση για μη πραγματοποίηση μαθήματος

Για αύριο Τρίτη 21-2-2023 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στις παρακάτω ειδικότητες:

 1. Στην ειδικότητα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων δεν θα γίνει το μάθημα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ» τις 2 πρώτες ώρες, τις υπόλοιπες ώρες 3η και 4η ώρα (16:00 -17:30)   το μάθημα  θα γίνει κανονικά.
 2.  Στην ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις αύριο Τρίτη 21-2-2023 δεν θα γίνει καθόλου μάθημα.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης Στεγαστικού Επιδόματος Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Κ5/9884/27-01-2023 εγκυκλίου, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χορήγησης Στεγαστικού Επιδόματος Δημοσίων Ι.Ε.Κ. μέχρι και την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 με αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.-Υ.ΠΑΙ.Θ. μέχρι την Τρίτη 28η Φεβρουαρίου 2023.

Ανακοίνωση έναρξης μαθημάτων

Αύριο Πέμπτη 16/2/2023 ξεκινούν  τα μαθήματα στο ΙΕΚ Ευόσμου του εαρινού εξαμήνου 2023Α για όλες τις ειδικότητες  σύμφωνα με το πρόγραμμα που είναι αναρτημένο στην  ιστοσελίδα.

Με εξαίρεση την ειδικότητα Βοηθός Βρεφονηπιοκομίας που θα έρθουν αύριο Πέμπτη 12:00 ώρα στο ΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ και

εκτός από την ειδικότητα: Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας Δ1 που δεν θα κάνει μάθημα αύριο

Youth Bruxism Project

Το τμήμα «Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας» προτίθεται να υλοποιήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του οποίου η δράση θα λάβει χώρα σε τοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα εστιάζει σε ένα ευρύ πεδίο δράσεων για την ενσωμάτωση των νέων στη χάραξη της πολιτικής της κοινωνικής αλληλεγγύης και της βελτίωσης της στοματικής υγείας.

Ειδικότερα, στα πλαίσια του μαθήματος «Ορθοδοντική» θα διενεργηθεί από τους καταρτιζόμενους μια ποσοτική έρευνα, σε συνεργασία με το 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου. Το δείγμα της έρευνας θα αποτελείται από μαθητές της Γ΄ Λυκείου. Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι επιπτώσεις τους άγχους και τα προβλήματα που προκαλούνται από αυτό στο στοματογναθικό σύστημα κατά την δύσκολη και στρεσσογόνο δοκιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων στους έφηβους μαθητές. Δυστυχώς το άγχος αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει και την υγεία του στόματος με αποτέλεσμα να παρατηρείται φθορά και αποτριβή των δοντιών που συνδυάζεται με πόνο στην περιοχή της κεφαλής (γνάθο, λαιμό, πρόσωπο). Η συλλογή των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, θα διεξαχθεί ημερίδα με στόχο την ενημέρωση της ομάδας στόχου, για τον τρόπο πρόληψης δυσλειτουργιών και ανωμαλιών της σύγκλεισης από τις διαταραχές του στρες στην εφηβική ηλικία. Στη συνέχεια σε συνεργασία με το 1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη στην Οδοντιατρική Σχολή του ΑΠΘ προκειμένου οι κλινικοί να αξιολογήσουν τις συνθήκες της σύγκλεισης και να αποτυπώσουν τους οδοντικούς φραγμούς του κάθε πιθανού ασθενή (μαθητή 3ης Λυκείου) που επιθυμεί και κρίνεται αναγκαίο να του κατασκευαστεί δωρεάν νάρθηκας βρυγμού για τη βελτίωση των συνθηκών της στοματικής του υγείας. Τα επόμενα στάδια που θα ακολουθήσουν είναι η κατασκευή των εκμαγείων εργασίας , η κατασκευή εξατομικευμένων νάρθηκων βρυγμού στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο του ΔΙΕΚ Ευόσμου από τους καταρτιζόμενους του τμήματος «Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας». Μετά το πέρας τωνεργασιών οι καταρτιζόμενοιθα παραδώσουν τους νάρθηκες βρυγμού στους ασθενείς (μαθητές 3ης Λυκείου).

Πρέπει να τονιστεί πως, με την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος ο ρόλος του καταρτιζόμενου αναβαθμίζεται, δεν είναι παθητικός δέκτης της γνώσης, αποτελεί ενεργό μέρος της μαθησιακής διαδικασίας αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας. Χρησιμοποιεί αποδοτικά τις γνώσεις για το κοινό καλό του τόπου αναπτύσσοντας συμπεριφορές αλληλεγγύης. Με τη συνεργατική αποπεράτωση του έργου, ο καταρτιζόμενος γίνεται ενεργός πολίτης με κριτική σκέψη, σφαιρική άποψη που μπορεί μελλοντικά να αναστοχάζεται και να συμμετέχει ενεργά σε δημιουργικές εργασίες ανάλογα με τις δεξιότητες που απέκτησε και την εκπαιδευτική κουλτούρα που υιοθέτησε.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (Β’ ΚΑΙ Δ’)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού λειτουργίας τον ΔΙΕΚ οι καταρτιζόμενοι του ΔΙΕΚ Ευόσμου θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή στο επόμενο εξάμηνο (Β’ ή Δ’)  από 13/2/2022 έως και την ημέρα έναρξης τω μαθημάτων το αργότερο.

Συνημμένα: Αίτηση ανανέωσης εγγραφής

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι δεν επιθυμούν  την εγγραφή τους και τη φοίτηση τους στο επόμενο εξάμηνο θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση εντός της ίδιας προθεσμίας

Αποτελέσματα Τελικών εξετάσεων εξαμήνου 2022Β

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων βρίσκονται στο OPEN ECLASS. Μπαίνετε με τους κωδικούς σας στο μάθημα: “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022Β” στο οποίο υπάρχουν 2 αρχεία με τις ακόλουθες βαθμολογίες:

 1. ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2022Β
 2. ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2022Β

Στεγαστικό Επίδομα – Χρήσιμες Πληροφορίες

Παρακαλείσθε να ενημερωθείτε από τα παρακάτω συνημμένα που περιλαμβάνονται στην Ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων για τη Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σε Δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ :  

·         Συχνές Ερωτήσεις

·         Επικαιροποιημένο εγχειρίδιο υποβολής αίτησης https://files.noc.grnet.gr/dprte6t2nirqd44yo6i6-pbcmzzgapuvrrpcx

Μπορείτε να επικοινωνείτε σχετκά με τη διαδικασία χορήγησης του Στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση stegastiko-diek@minedu.gov.gr .

Στεγαστικό επίδομα ΔΙΕΚ – Εγχειρίδιο Χρήσης

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δ.ΙΕΚ

Η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος, αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. K5/104224/29-08-2022 (Β’ 4634) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν.3220/2004 (Α’15), «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειμενοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις», περί χορήγησης στεγαστικού επιδόματος σε καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για καταβολή ενοικίων κατά το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 και θα υποβάλλονται από τις 01/02/2023 έως και τις 14/02/2023, σε ειδική εφαρμογή στο σύνδεσμο https://stegastiko.minedu.gov.gr.

Δείτε στα συνημμένα αρχεία τη σχετική εγκύκλιο.


Συνημμένα αρχεία:

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 26/1/23

Την  Πέμπτη 26/1/2023 και ώρες 14:30 – 18:30 θα διεξαχθεί εθελοντική αιμοδοσία στο εργαστήριο Φυσικοθεραπείας του ΕΚ Ευόσμου.  Παρακαλείσθε όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να προσέλθετε στο ΙΕΚ Ευόσμου να δώσετε αίμα.

Διακοπές Χριστουγέννων

Σας ενημερώνουμε ότι τα ΙΕΚ θα παραμείνουν κλειστά για τις διακοπές των Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου 2022 μέχρι και την 6η Ιανουαρίου 2023 σύμφωνα και με την παρ. 2.α), του άρθρου 3, του Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ.

Ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά.

#JobFestival-Διήμερο φεστιβάλ με θέμα την ενίσχυση της εργασίας

Το Thessaloniki#JobFestival 2022, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι το πληρέστερο φεστιβάλ εργασίας στην Ελλάδα.

Επίκεντρο του φεστιβάλ είναι η εύρεση εργασίας και σκοπός η φυσική συνάντηση εργοδοτών και εν δυνάμει υποψήφιων εργαζομένων σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου προσφέρεται επίσης η δυνατότητα επικαιροποίησης και εξέλιξης της επαγγελματικής ταυτότητας κάθε ενδιαφερομένου το οποίο θα λάβει χώρα στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» την Παρασκευή και το Σάββατο 18 και 19 Νοεμβρίου από τις 10:00 έως τις 18:00

Στη διάρκεια του φεστιβάλ πραγματοποιούνται συναντήσεις εταιριών με υποψήφιους εργαζομένους, συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού, workshops αναζήτησης εργασίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων, επαγγελματική φωτογράφιση, βελτιστοποίηση βιογραφικών  και άλλες παράλληλες δράσεις.

Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει πολλά workshop στα οποία χρειάζεται έγκαιρη προεγγραφή, όπως επίσης και πολλές παράλληλες δράσεις που μπορούν να συμμετέχουν.

Δείτε όλες τις εταιρίες που συμμετέχουν και αναζητούν προσωπικό και τις θέσεις που προσφέρουν.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας http://gsae.edu.gr έχουν αναρτηθεί πληροφορίες όσον αφορά τις Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά στον παρακάτω σύνδεσμο  http://www.gsae.edu.gr/el/press/1838-24-10-2022-enarjh-litoyrgias-dimosivn-epaggelmatikvn-sxolvn-katartishw-esk-armodiotitas-ypaiu  

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Τέταρτη  26/10/2022 τα μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν και το ΔΙΕΚ Ευόσμου θα παραμείνει κλειστό λόγω εορτασμού του Πολιούχου του Αγίου Δημητρίου.

Δράσεις Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας

Το έτος 2022 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας, φέρνοντας τους νέους και τις νέες στο προσκήνιο, για να τιμηθεί η προσφορά και η ανθεκτικότητά τους σε μια δύσκολη χρονική περίοδο.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας στοχεύει στην υποστήριξη των νέων, ώστε εκείνοι να κατανοήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται, σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, για την προσωπική κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Η πράσινη ανάπτυξη, η ψηφιακή μετάβαση, η ενσωμάτωση των νέων στη χάραξη της πολιτικής, καθώς και η στήριξη όσων νέων ανήκουν σε ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες, αποτελούν τους βασικούς άξονες της πρωτοβουλίας αυτής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Έργου δημιούργησε την επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας 2022 για τη χώρα μας. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα γίνεται μέσω του συνδέσμου:

www.youthdialogue.gr/european-youth-year-2022/

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας φιλοδοξεί όλοι οι καταρτιζόμενοι/ες και οι νέοι/νέες ηλικίας 18-29 ετών να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τους δίνεται να ακουστεί η φωνή τους, συμμετέχοντας στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας που θα πραγματώνει τις αρχές της ισότητας, της συμπερίληψης και της συνεργασίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 17/10/22 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ – δεν έχουν μάθημα

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- δεν έχουν μάθημα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ   1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 2 ώρες)

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ  1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 5 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 5 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ   2η ώρα: 15:05 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ 2η ώρα: 15:05 ( Σύνολο 6 ώρες)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)  1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 5 ώρες)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 2η ώρα: 15:05 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1η ώρα: 14:20 (Σύνολο 4 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 6 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 5 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2η ώρα: 15:05 ( Σύνολο 5 ώρες)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)    1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10/22 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ   1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 2η ώρα: 15:05 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ  1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2η ώρα: 15:05 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 5 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ   1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) 2η ώρα: 15:05 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2η ώρα: 15:05 ( Σύνολο 4 ώρες)

 ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1η ώρα: 14:20 (Σύνολο 4 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 3η ώρα: 16:00 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) 2η ώρα: 15:05 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 13/10/22 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 13/10/22

Για αύριο Πέμπτη 13/10/2022 το μάθημα θα γίνει όπως φαίνεται στις παρακάτω ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ   1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 5 ώρες)

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 2η ώρα: 15:05 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ  1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 3η ώρα: 16:00 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  ώρα 12:00

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2η ώρα: 15:05 ( Σύνολο 5 ώρες)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2η ώρα: 15:05 ( Σύνολο 4 ώρες)

 ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 6 ώρες)

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 5 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) 2η ώρα: 15:05 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 2 ώρες)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  12/10/22 ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ   1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ  1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2η ώρα: 15:05 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ 6η ώρα: 18:20 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 5 ώρες)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)

3η ώρα: 16:00 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2η ώρα: 15:05 ( Σύνολο 5 ώρες)

 ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 5 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 5 ώρες)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) 5η ώρα: 17:35 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ 4η ώρα: 16:45 ( Σύνολο 2 ώρες)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ  11/10/22 ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ   1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 6 ώρες)

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 2 ώρες)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ  1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 5 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 5 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2η ώρα: 15:05 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)

2η ώρα: 15:05 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 2 ώρες)

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 7 ώρες)

 ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 3 ώρες)

  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) 2η ώρα: 15:05 ( Σύνολο 5 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ  10/10/22 ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ   1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 2 ώρες)

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 5 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2η ώρα: 15:05 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ 5η ώρα: 17:35 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)

1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 5 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 2η ώρα: 15:05 ( Σύνολο 4 ώρες)

 ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 6 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 3 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) 1η ώρα: 14:20 ( Σύνολο 4 ώρες)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 4η ώρα: 16:45 ( Σύνολο 2 ώρες)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/10/22 ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 1. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ- 1η ώρα: 14:20
 2. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ- 1η ώρα: 14:20 (4 ώρες)
 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ- 2η ώρα 15:15 (3 ώρες)
 4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ- 1η ώρα: 14:20 (4 ώρες)
 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ-1η ώρα: 14:20 (3 ώρες)
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-1η ώρα: 14:20
 7. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ-1η ώρα: 14:20 (3 ώρες)
 8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-1η ώρα: 14:20 (5 ώρες)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 1. ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1η ώρα: 14:20 (4 ώρες)
 2. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-2η ώρα: 15:05 (4 ώρες)
 3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-1η ώρα: 14:20 (3 ώρες)
 4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ-1η ώρα: 14:20 (3 ώρες)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ  06/10/22 ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 2 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 1. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α1:
  1η έως 3η ώρα : 14.20 με 16.45 μάθημα
  Βιοχημεία (Ε)  και 4η έως 5η ώρα 16.45-18.20 μάθημα: βασικές βιολογικές εννοείς – φυσιολογία
 2. Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις Γ1,  1η έως 4η ώρα : 14.20 με 17.30 μάθημα: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) Ι, ΙΙ, το μάθημα αύριο θα γίνει στο ΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  05/10/22 ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 1. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α1:
  Ώρα προσέλευσης 1η έως 4η ώρα : 14.20 με 17.30 μάθημα
  Μικροβιολογία (Ε)
 2.  ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Α1: 1η έως 4ηώρα-14:20-17:30 Νοσηλευτική  (Ε)
 3. Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις Γ1,  1η έως 4η ώρα : 14.20 με 17.30 μάθημα: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) Ι, ΙΙ, το μάθημα αύριο θα γίνει στο ΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ σε 2 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Τη Δευτέρα 03 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω μαθήματα για τις εξής ειδικότητες:

 1. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ A1: 1η & 2η ώρα: 14:20-15:50 Βιοχημεία (Θ)
 2. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Α1: 1η ώρα 14:20-15:05-Α’ Βοήθειες(Θ) , 2η & 3η ώρα Α΄ Βοήθειες (Ε) 15:05-16:45 και 4η ώρα 16:45-17:30 Φαρμακολογία(Θ)

Για την έναρξη των μαθημάτων των υπόλοιπων ειδικοτήτων να παρακολουθείτε καθημερινά τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας.

Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022Β

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας απευθύνει στα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων ανά Δ.ΙΕΚ και Ειδικότητα για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία και η οποία θα αφορά σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης 2022Β.

Η δήλωση των μαθημάτων θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης (mitrooiek.minedu.gov.gr), ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες δήλωσης μαθημάτωνΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ,  από την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 έως την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 20:00.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο σχετικά με:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΕΚ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΕΚ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Για να δείτε όλα τα τμήματα 2022Β πατήστε εδω:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια ΙΕΚ περιόδου Σεπτεμβρίου B’ φάσης.

Για να δείτε τα αποτελέσματα κάντε κλικ εδώ

Αν δεν θυμάστε το συνθηματικό σας, τότε μπορείτε να κάνετε Επαναφορά Συνθηματικού.

Δείτε τις ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Β’ ΦΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΕΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.

Για την ειδική περίπτωση Ελληνοκυπρίων από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή μελών της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, δείτε τις ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Β’ ΦΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ.

Οι εγγραφές για τους επιτυχόντες B’ φάσης στα Δημόσια ΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ ξεκινούν 

την Τρίτη 27-09-2022 και λήγουν την Πέμπτη 29-09-2022.

·  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται για πληροφορίες και να προσέρχονται στο ΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ κατά τις απογευματινές ώρες (14:00- 19:00) καθημερινά.

Συνημμένα αρχεία: ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2022-2023

Διαβάστε τις οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί με το παράλληλο μηχανογραφικό και επιθυμούν να εγγραφούν στο νέο ΔΙΕΚ επιτυχίας τους, θα πρέπει να φροντίσουν εμπρόθεσμα να κάνουν πρώτα διαγραφή της προηγούμενης εγγραφής τους. 

Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

Οι επιτυχόντες της προηγούμενης φάσης που δήλωσαν βελτίωση -ανεξαρτήτως του νέου τους αποτελέσματος- δε χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α’ ΦΑΣΗΣ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια ΙΕΚ περιόδου Σεπτεμβρίου.

Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα   
  
https://diek.it.minedu.gov.gr
χρησιμοποιώντας το  email και συνθηματικό που ήδη έχετε. Από εκεί μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας, η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και τα μόρια ανά προτίμηση.

 (Αν δεν θυμάστε το συνθηματικό σας, μπορείτε να ζητήσετε
Επαναφορά συνθηματικού στο
     
https://diek.it.minedu.gov.gr/index.php/basic/reset)

Οι ειδικότητες Α΄ Εξαμήνου που εγκρίθηκαν για το Δ.ΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ είναι:

1ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
2ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
3ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
4ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ
5ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
6ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
7ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
8ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ
9ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
10ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)
11ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • Οι εγγραφές για τους επιτυχόντες στα Δημόσια ΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ ξεκινούν την Παρασκευή 16-09-2022 και λήγουν την Πέμπτη 22-09-2022. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται για πληροφορίες και να προσέρχονται στο ΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ κατά τις απογευματινές ώρες (14:00- 19:00) καθημερινά.

 • Οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί με το παράλληλο μηχανογραφικό και επιθυμούν να εγγραφούν στο νέο ΔΙΕΚ επιτυχίας τους, θα πρέπει να φροντίσουν εμπρόθεσμα να κάνουν πρώτα διαγραφή της προηγούμενης εγγραφής τους. Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων (Β’ Φάση).

Mητρώο εκπαιδευτικών για την υποστήριξη προσφύγων από την Ουκρανία_ Πρόγραμμα Erasmus+_ Βασική Δράση 1

Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ προχώρησε στη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου εκπαιδευτικών που μετέχουν σε σχέδια ΚΑ1 του τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την υποστήριξη των προσφύγων από την Ουκρανία. Το μητρώο φιλοξενείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα EPALE και μπορείτε να το βρείτε εδώ

Βεβαιώσεις καταρτιζομένων- Προθεσμίες έκδοσης

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας, ισχύουν στον Πήγασο προθεσμίες για την έκδοση των βεβαιώσεων. Συγκεκριμένα:

1. η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης εγγραφής ξεκινά την ημερομηνία έναρξης μαθημάτων της τρέχουσας περιόδου (03-10-2022) και μπορεί να εκδίδεται μόνο κατά τον 1ο μήνα κάθε περιόδου κατάρτισης.

2. η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης φοίτησης ξεκινά την ημερομηνία έναρξης μαθημάτων της τρέχουσας περιόδου (03-10-2022) είναι διαθέσιμη όλη την περίοδο των μαθημάτων

3.  η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης στρατολογίας ξεκινά μια εβδομάδα μετά την έναρξη μαθημάτων της τρέχουσας περιόδου (10-10-2022) και διαρκεί ως το τέλος αυτής. 

Στεγαστικό Επίδομα σπουδαστών ΙΕΚ: Τα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες

επισυνάπτεται το ΦΕΚ

Χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ.

Καθορίστηκαν οι  διαδικασίες και τα δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες της διαδικασίας.Συνημμένα αρχεία

Μητρώο εκπαιδευτών Ι.Ε.Κ. – προθεσμία αιτήματος επανεξέτασης

Ενημερώνουμε τα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ ότι ο διοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτήσεων ολοκληρώθηκε. Έως την  Πέμπτη   15  Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 20:00 δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης της έκβασης του διοικητικού ελέγχου αποκλειστικά επί συγκεκριμένου/ων πεδίου/ων. Αίτημα επανεξέτασης επί του συνόλου των πεδίων της αίτησης θα απορρίπτεται. ​​​Η υποβολή αιτήματος επανεξέτασης θα γίνεται αποκλειστικά στο πεδίο “Ένσταση” εντός της ατομικής καρτέλας του μητρώου του κάθε μέλους, στη ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ. 

Κάθε άλλο αίτημα επανεξέτασης του διοικητικού ελέγχου, μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας και εκτός συστήματος, δε θα ληφθεί υπόψη και δε θα εξετάζεται.

Πηγή: http://www.gsae.edu.gr/el/news/1822-13-09-2022-mitroo-ekpaidefton-epaggelmatikis-katartisis-i-e-k

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ :

Σας ενημερώνουμε ότι το Πληροφοριακό Σύστημα Αιτήσεων στο σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr/ θα παραμείνει ανοιχτό για καταχώριση και τροποποίηση αίτησης μέχρι τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 20:59.

Ενημέρωση για πρόσθετες ειδικότητες ΙΕΚ Α’ εξαμήνου

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα -με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας- στο σύστημα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφίων καταρτιζόμενων για ειδικότητες Α’ εξαμήνου (https://diek.it.minedu.gov.gr/) θα εμφανίζονται επιπλέον 225 ειδικότητες ΔΙΕΚ Α’ εξαμήνου για την περίοδο 2022Β.

Οι υποψήφιοι που ήδη καταχώρισαν αίτηση με προτιμήσεις στο σύστημα https://diek.it.minedu.gov.gr/, μπορούν να ξανασυνδεθούν, να ελέγξουν τις νέες ειδικότητες προτίμησης και να τροποποιήσουν τις προτιμήσεις τους. Το ΠΣ θα είναι ανοιχτό για καταχώριση και τροποποίηση αίτησης μέχρι τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:59 και κάθε φορά αποθηκεύει την τελευταία τροποποίηση της αίτησης. Βήμα οριστικοποίησης αίτησης δεν υπάρχει.

Έναρξη εγγραφών σπουδαστών για το έτος 2022-2023

Ξεκινούν οι εγγραφές των σπουδαστών για το έτος 2022-2023 για τους δύο παρακάτω τύπους υποψηφίων:

 1. Επιτυχόντες από το παράλληλο μηχανογραφικό για τα ΔΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ
 2. Με νέα υποβολή αιτήσεων επιλογής στα ΔΙΕΚ για το έτος 2022-2023

Οι προθεσμίες και για τις δύο διαδικασίες είναι από την 1η ως τη 12η Σεπτεμβρίου 2022

Οι ειδικότητες του ΔΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ για το Α’ Εξάμηνο είναι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά κάντε κλικ εδώ

Έγκριση χρηματοδότησης Σχεδίου Μαθησιακής κινητικότητας προγράμματος ERASMUS+  2022

Εγκρίθηκε για το ΔΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ για το 2022 στο οποίο θα συμμετέχουν σπουδαστές από τις ειδικότητες ποδολογίας/ονυχοπλαστικής και οδοντοτεχνιτών. Η κινητικότητα θα υλοποιηθεί στην Κύπρο με εταίρο την εταιρεία ERCI (Educational, Research & Consultancy Institute) που διαθέτει όλα τα μέσα, τις υποδομές και πολυετή εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας.

Κατατάξεις για το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023

Κατατάξεις αποφοίτων ΕΠΑΛ/ΙΕΚ α) Οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων δύνανται να εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, χωρίς δικαίωμα απαλλαγής από μαθήματα των επόμενων εξαμήνων. Οι ως άνω υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν, συνοδευόμενη από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και το πτυχίο ειδικότητας, από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. β) Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης και ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.και Ν. Για τον λόγο αυτό, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, συνοδευόμενη από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που κατέχουν. γ) Καταρτιζόμενοι/ες ειδικοτήτων που έχουν καταργηθεί δύνανται να κατατάσσονται για συνέχιση της φοίτησης σε αντίστοιχες νέες ειδικότητες, υποβάλλοντας στο Ι.Ε.Κ. που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν αίτηση κατάταξης από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, συνο- δευόμενη από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και το ατομικό δελτίο καταρτιζόμενου.

Θερινό ωράριο λειτουργίας

Από την Παρασκευή 1 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 31 Αυγούστου το ΔΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ  θα λειτουργεί σε πρωινό ωράριο. Ώρες εξυπηρέτησης κοινού 10:00-14:00.

 Από 1 έως 15 Αυγούστου το ΔΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ  θα παραμένει κλειστό.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων στα Δημόσια ΙΕΚ με παράλληλο Μηχανογραφικό

29/7/2022

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια ΙΕΚ με το παράλληλο μηχανογραφικό.

Μπορείτε να δείτε την λίστα επιτυχόντων στο ΔΙΕΚ Ευόσμου στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΙΕΚ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ – ΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ

 1. Οι εγγραφές για τους επιτυχόντες στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ξεκινούν την Πέμπτη 1-9-2022 και λήγουν την Δευτέρα 12-9-2022 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο ΙΕΚ Ευόσμου καθημερινά από τις 3:00 μ.μ. έως τις 7:00μ.μ. σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν..
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Δημόσια ΙΕΚ, μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των ΙΕΚ. Δείτε τα στοιχεία αυτά ανά ΔΙΕΚ και ανά Υπουργείο εποπτείας στο μενού Επικοινωνία.
 2. Διαβάστε τις οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των επιτυχόντων για τα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3.  Όλοι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό, μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση στην αντίστοιχη διαδικασία υποβολής αιτήσεων που γίνεται κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ! Όμως, δικαίωμα εγγραφής έχουν σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ τμήμα Δ.Ι.Ε.Κ. ή Α.Ε.Ι.. Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ανακοινώνεται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ότι: η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για ένταξη νέων μελών και επικαιροποίηση των στοιχείων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΕΚ, 
 ορίζεται η Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00.
 Μετά την παραπάνω ημερομηνία, θα πραγματοποιηθεί ο διοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτήσεων. Κατά τη διάρκεια του διοικητικού ελέγχου, οι χρήστες δε θα έχουν πρόσβαση στο Μητρώο τους.
 Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, θα εκδοθεί νέα σχετική ανακοίνωση. 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Ζητείται ένας/μια Βοηθός Νοσηλευτή/τρία με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για άμεση πρόσληψη πλήρους απασχόλησης στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. 

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: kentro-amea-zoi@msn.com 

Για το Κέντρο ΑμεΑ “Η ΖΩΗ”

Υπεύθυνη: Μιχαηλίδου Μελίνα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επίδοσης 2022Α

Τα αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων , τελικής βαθμολογίας και αποτελέσματα επίδοσης,  με βάση το Α.Μ.Κ. (Αριθμό Μητρώου Καταρτιζομένου) βρίσκονται στο μάθημα: «ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-Α»  στο ECLASS.

Αναλυτικά θα βρείτε τα:

 1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
 2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
 3. ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

**Σύμφωνα με το νέο κανονισμό

Ο καταρτιζόμενος αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο  επόμενο εξάμηνο κατάρτισης όταν Υστερεί σε ένα μόνο μάθημα από το σύνολο των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

Στην περίπτωση αυτή, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε σε επόμενες εξεταστικές περιόδους.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο καταρτιζόμενος δεν αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο και υποχρεούται να επαναλάβει τη φοίτηση στα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου στα οποία υστέρησε ή στο/στα μάθημα/μαθήματα που είχε ανεπαρκή φοίτηση.

Μετεγγραφές

Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει:

α) για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους,

β) για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού eξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή καταρτιζόμενου αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, στο αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να μετεγγραφεί.

Για περισσότερες μπορείτε να ανατρέξετε στο άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.ΕΚ

Χρήση προστατευτικής μάσκας κατά τις εξετάσεις

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα  με την απόφαση  Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819/31-5-2022

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε χώρους των  Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ενδεικτικά αίθουσες, αμφιθέατρα) εντός των οποίων διεξάγονται κάθε είδους εξετάσεις (ενδεικτικά ενδοσχολικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, εξετάσεις ξένων γλωσσών, εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας, εξετάσεις πιστοποίησης  πληροφορικής) για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που εισέρχονται σε αυτούς (μαθητές/μαθήτριες, καταρτιζόμενους, εκπαιδευόμενους, μαθητευόμενους, σπουδαστές, υποψηφίους, εκπαιδευτικούς,  εκπαιδευτές, επιτηρητές, λοιπό προσωπικό).

Κατατακτήριες εξετάσεις στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

Φέτος για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα και των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας να συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις των πανεπιστημίων, δείτε τα δύο παρακάτω Link που αφορούν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

https://mst.hmu.gr/anakoinosi-gia-katataktiries-exetaseis-akadimaikoy-etoys-2022-2023/

https://mst.hmu.gr/katataxeis-apofoiton-ton-i-e-k-kathos-kai-toy-metalykeiakoy-etoys-taxis-mathiteias/

Ειδικότητες παράλληλου Μηχανογραφικού ΔΙΕΚ Ευόσμου  2022-23

Καθορίστηκαν, με απόφαση την οποία υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας Γ. Βούτσινος, οι ειδικότητες για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στο Παράλληλο Μηχανογραφικό.

Οι ειδικότητες του παράλληλου μηχανογραφικού για το ΔΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ είναι οι παρακάτω:

 • ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 • ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ
 • ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

1. Ο υποψήφιος δεν έχει περιορισμό στο πλήθος επιλογών Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που δύναται να επιλέξει κατά τη συμπλήρωση του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου.

2. Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργιάς Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β ́ 5837/2021) όπως ισχύει. Σε περίπτωση ισοβάθμιας εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν.

3. Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2022.

Λεπτομέρειες για την διαδικασία εγγραφής και οι ημερομηνίες εγγραφών θα ανακοινωθούν από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης για τα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και τα Ι.Ε.Κ.

Διακοπές του Πάσχα

Σας ενημερώνουμε ότι τα ΙΕΚ θα παραμείνουν κλειστά από 18 Απριλίου έως και 2 Μαΐου 2022.

Ευχόμαστε σε όλους Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα.

Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας

Το έτος 2022 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας, γεγονός – έναυσμα για μια διαδικασία αναστοχασμού σχετικά με το μέλλον της νεολαίας και την ενεργό συμμετοχή της στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού Εφαρμογής και Παρακολούθησης του έργου δημιούργησε την επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας 2022 για τη χώρα μας.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα γίνεται μέσω του συνδέσμου:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2022

Πρόκειται για έναν ιστότοπο που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα κομβικό σημείο αναφοράς με στόχο την ενημέρωση των νέων για τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες, καθώς και πάσης φύσης θέματα που αφορούν στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022. Στις ενότητές του φιλοξενούνται νέα, ανακοινώσεις και προσκλήσεις για εκδηλώσεις και δράσεις, δελτία τύπου και προκηρύξεις, καθώς και πλήθος άλλων χρήσιμων πληροφοριών οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για την ενεργή συμμετοχή των νέων στο Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας 2022.

Η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ & Ν. του ΥΠΑΙΘ, διά μέσου της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού, Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Έργου, καλεί το προσωπικό, τους εκπαιδευτές και τους σπουδαστές σε όλα τα Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε. της χώρας, αφενός να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας για τις δράσεις που διοργανώνονται/θα    διοργανωθούν και αφετέρου, στην περίπτωση υλοποίησης κάποιας σχετικής δράσης από μέρους τους, να απευθυνθούν, μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας, στην Επιτροπή προκειμένου να γίνει η διάχυση της πληροφορίας.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας,

σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ.

(http://www.gsae.edu.gr/el/news/1739-leitourgia-mitroou-ekpaidefton-epaggelmatikis-katartisis-diek)

Ανακοίνωση για το πρόγραμμα της Τρίτης 22-2-2022

 1. Το τμήμα Τεχνικός Αισθητικής Ποδολογίας Δ’ Εξαμήνου δεν θα κάνει μάθημα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ»  αύριο Τρίτη 22-2-2022   στην κ. Ματοπούλου
 2. Το τμήμα Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου Δ1 θα έχει μάθημα «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ» από 16:30-19:00  αύριο Τρίτη 22-2-2022

Όλα τα υπόλοιπα τμήματα θα έχουν κανονικά μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί

Έναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2022-Α

Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 21-2-2022 ξεκινάνε τα μαθήματα σύμφωνα με το Ωρολόγιο Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα σε όλα τα τμήματα εκτός από τα τμήματα:

 1. Τεχνικός Μηχανοτρονικής Β’ Εξαμήνου
 2. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου τμήμα Δ2
 3. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης Δ’ Εξαμήνου

Ανακοίνωση για ανανέωση εγγραφών

Παρακαλούνται οι σπουδαστές του ΙΕΚ Ευόσμου που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το Α΄ ή το Γ’ εξάμηνο να προσέλθουν με την Αστυνομική τους Ταυτότητα και να  προσκομίσουν στο ΔΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ την Αίτηση Ανανέωσης Εγγραφής, προκειμένου  να δηλώσουν την πρόθεσή τους για συνέχιση της φοίτησής τους, από Τετάρτη 16/2/2022 έως και Παρασκευή 18/2/2022 και κατά τις ώρες 14:30 έως 19:00.

* Όσοι δεν επιθυμούν να συνεχίσουν την φοίτησή τους να προσκομίσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μία  διόρθωση,  όσον αφορά το πρόγραμμα των εξετάσεων στην Ειδικότητα Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής  Α’ εξάμηνο, στις 03/02/2022 θα εξεταστεί το μάθημα Αισθητική Άκρων (Εργαστήριο) και όχι οι Αρχές μάλαξης.

Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων 2021 Β

Για να δείτε το πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ

Παρακαλούνται οι επιτηρητές όπως διαβάσουν προσεκτικά  το πρόγραμμα  όλων των ειδικοτήτων και όλων των ημερών των εξετάσεων, διότι ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς έχει οριστεί για επιτήρηση  και σε διαφορετικές ειδικότητες και διαφορετικές ημερομηνίες.

Σε περίπτωση κωλύματος  θα πρέπει να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του ΔΙΕΚ έως τη Δευτέρα 31/01/22 και ώρα 20.00.

Από τη Διεύθυνση του ΔΙΕΚ Ευόσμου. 

Κοινωνική προσφορά του ΔΙΕΚ Ευόσμου

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και το Δ.ΙΕΚ Ευόσμου, έχοντας σταθερή παρουσία στο χώρο της κοινωνικής προσφοράς, στηρίζει την προσπάθεια της εθελοντικής δράσης “Άλλαξε σελίδα” σε συνεργασία με “Το Ράφι της Αγάπης” που στόχο έχει τις καρδιές των παιδιών.

Ο φετινός εορταστικός στόχος είναι η συγκέντρωση παιδικών και νεανικών βιβλίων για να χαρίσουμε σε παιδιά με αναπηρίες, καθώς και σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης τη χαρά που αξίζουν.

Τι λέτε θα τα καταφέρουμε??

Η συγκέντρωση των βιβλίων θα πραγματοποιείται στα γραφεία της Διοίκησης του Δ.ΙΕΚ Ευόσμου από τις

10/12/2021 μέχρι τις 17/12/21 κατά τις ώρες λειτουργίας του ΙΕΚ 14:00 -19:00

Ανακοίνωση για τους Σπουδαστές του τμήματος Βοηθός Φυσικοθεραπείας Α’ Εξαμήνου

Παρακαλούνται οι  Σπουδαστές του τμήματος Βοηθός Φυσικοθεραπείας Α’ Εξαμήνου να προσέλθουν αύριο Παρασκευή 10-12-2021 στις 14:20 για δώσουν την εξέταση Προόδου στο μάθημα «Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα»

Ανακοίνωση για τους Εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Ευόσμου

Παρακαλούνται όσοι Εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Ευόσμου δεν έχουν στείλει στο ΔΙΕΚ τα θέματα της Προόδου, να τα αποστείλουν  στην ηλεκτρονική διεύθυνση diekevosmou@gmail.com σύμφωνα με τις οδηγίες έως σήμερα Πέμπτη 9-12-2021 και ώρα 18:00.

Από τη Διεύθυνση του ΔΙΕΚ Ευόσμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-11-2021

Την Παρασκευή 19-11-2021 ο κ. Μανδάλας θα κάνει εκτάκτως το μάθημα Μηχανική & Τεχνική Οχημάτων στο Τμήμα Γ1 της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών»,  από  14.20 έως 18.10 (5 ώρες).

Έκτακτη Ανακοίνωση

Το τμήμα Γ1 “Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών& αυτοκινήτων & Μοτοσικλετών” εκτάκτως σήμερα Πέμπτη 11/11/2021 θα ξεκινήσει μάθημα στις 16:00, επειδή ενημερωθήκαμε ότι η Εκπαιδεύτρια που είχε μάθημα στις 14.20 αδυνατεί να έρθει.

Ανακοίνωση

Αύριο Τρίτη 9/11/2021

 1. το τμήμα Τεχνικός Ποδολογίας Γ1 θα ξεκινήσει μάθημα στις 14.20,
 2. το τμήμα Τεχνικός Ποδολογίας Α1 θα πάει στην κ. Ματοπούλου και
 3. το τμήμα Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων Επιχειρ. & Φιλοξενίας Γ1 θα ξεκινήσει μάθημα στις 14.20

Ανακοίνωση

Αύριο Παρασκευή 5/11/2021 το τμήμα Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας Α1 θα ξεκινήσει στις 14.20 για το μάθημα Διοίκηση Επιχειρήσεων (θ)

Ανακοίνωση

Αύριο Τετάρτη 3-11-2021 το Τμήμα Α1 Τεχνικός Ποδολογίας θα ξεκινήσει μάθημα στις 14:20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 2-11-2021

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΤΜΗΜΑΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΓ116.00  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΓ214.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΓ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΓ114.20
ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΓ114.20
ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑ115.05
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΗΛΕΚΤΡ. ΜΕΣΩΝΓ115.05
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΗΛΕΚΤΡ. ΜΕΣΩΝΑ114.20
ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ. & ΜΟΤΟ.Α114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤ. ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΑ115.05
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣΓ115.05
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ. ΦΙΛΟΞΕΝΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ. ΦΙΛΟΞΕΝΓ115.05
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔ ΑΛΥΣΙΔΑΣΑ115.05
ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣA115.05
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/ΥΑ114.20
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ  ΕΙΔ.ΠΑΘΗΣΕΙΣΑ114.20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-11-2021

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΤΜΗΜΑΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΓ114.20  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΓ214.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΓ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΓ114.20
ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΓ114.20
ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑ114.20
ΓΡΑ ΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΗΛΕΚΤΡ. ΜΕΣΩΝΓ114.20
ΓΡΑ ΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΗΛΕΚΤΡ. ΜΕΣΩΝΑ114.20
ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ. & ΜΟΤΟ.Α114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤ. ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣΓ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ. ΦΙΛΟΞΕΝΑ115.05
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ. ΦΙΛΟΞΕΝΓ114.20
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔ ΑΛΥΣΙΔΑΣΑ115.05
ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣA114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/ΥΑ114.20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-10-2021

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΤΜΗΜΑΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΓ114.20 ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜ. 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΓ214.20 ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜ.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ  ΕΙΔ.ΠΑΘΗΣΕΙΣΑ115.05
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΓ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΓ114.20
ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΓ114.20
ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑ114.20
ΓΡΑ ΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΗΛΕΚΤΡ. ΜΕΣΩΝΓ114.20
ΓΡΑ ΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΗΛΕΚΤΡ. ΜΕΣΩΝΑ114.20
ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ. & ΜΟΤΟ.Α115.05
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤ. ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣΓ115.05
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ. ΦΙΛΟΞΕΝΑ115.05
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ. ΦΙΛΟΞΕΝΓ115.05
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔ ΑΛΥΣΙΔΑΣΑ115.05
ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑ115.05
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣA116.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-10-2021

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΤΜΗΜΑΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΓ114.20 ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΓ214.20  ΣΤΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ  ΕΙΔ.ΠΑΘΗΣΕΙΣΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΓ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΓ114.20
ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΓ114.20
ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑ114.20
ΓΡΑ ΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΗΛΕΚΤΡ. ΜΕΣΩΝΓ114.20
ΓΡΑ ΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΗΛΕΚΤΡ. ΜΕΣΩΝΑ116.00
ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ. & ΜΟΤΟ.Α114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤ. ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣΓ115.05
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/ΥΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ. ΦΙΛΟΞΕΝΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ. ΦΙΛΟΞΕΝΓ115.05
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔ ΑΛΥΣΙΔΑΣΑ114.20
ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑ115.05

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Τρίτη 26/10/2021 λόγω εορτασμού του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα και το ΔΙΕΚ Ευόσμου θα παραμείνει κλειστό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-10-2021

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΤΜΗΜΑΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΓ115.05 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΓ215.05 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ  ΕΙΔ.ΠΑΘΗΣΕΙΣΑ115.05
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΓ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΓ116.45
ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΓ114.20
ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑ114.20
ΓΡΑ ΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΗΛΕΚΤΡ. ΜΕΣΩΝΓ114.20
ΓΡΑ ΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΗΛΕΚΤΡ. ΜΕΣΩΝΑ114.20
ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ. & ΜΟΤΟ.Α114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤ. ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣΓ114.20 ΠΟΔΟΓΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  (ΜΙΣΟ ΤΜΗΜΑ) 14.20 ΔΙΕΚ (ΜΙΣΟ ΤΜΗΜΑ)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣΑ115.05
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/ΥΑ114.20
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔ ΑΛΥΣΙΔΑΣΑ115.05

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-10-2021

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΤΜΗΜΑΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΓ114.00  ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΓ214.20  ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ  ΕΙΔ.ΠΑΘΗΣΕΙΣΑ115.05
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΓ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΓ114.20
ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΓ114.20
ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑ114.20
ΒΟΗΘΟΣ  Φ/ΘΑ114.20
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΗΛΕΚΤΡ. ΜΕΣΩΝΓ114.20
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΗΛΕΚΤΡ. ΜΕΣΩΝΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΓ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣΓ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/ΥΑ116.45

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-10-2021

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΤΜΗΜΑΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΓ114.00  ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΓ214.20  ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ  ΕΙΔ.ΠΑΘΗΣΕΙΣΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΓ114.20
ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΓ114.20
ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑ114.20
ΒΟΗΘΟΣ  Φ/ΘΑ115.05
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨ. ΟΔΗΓΩΝΓ116.45
ΓΡΑ ΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΗΛΕΚΤΡ. ΜΕΣΩΝΓ115.05
ΓΡΑ ΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΗΛΕΚΤΡ. ΜΕΣΩΝΑ114.20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-10-2021

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΤΜΗΜΑΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡ.Γ114.00  ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΓ214.20  ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ  ΕΙΔ.ΠΑΘΗΣΕΙΣΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣΓ116.45
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΓ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΓ114.20
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ. ΦΙΛΟΞ.Α114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ. ΦΙΛΟΞ.Γ115.05
ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΓ114.20
ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑ114.20
ΒΟΗΘΟΣ  Φ/ΘΑ115.05
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨ. ΟΔΗΓΩΝΓ114.20
ΓΡΑ ΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΗΛΕΚΤΡ. ΜΕΣΩΝΓ114.20
ΓΡΑ ΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΗΛΕΚΤΡ. ΜΕΣΩΝΑ116.00
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣΑ114.20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 19-10-2021

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΤΜΗΜΑΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡ.Γ116.00
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΓ214.20
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ  ΕΙΔ.ΠΑΘΗΣΕΙΣΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣΑ114.20 (ΣΤΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣΓ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΓ114.20
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ. ΦΙΛΟΞ.Α115.05
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ. ΦΙΛΟΞ.Γ116.45
ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΓ114.20
ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑ114.20
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΑ114.20
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨ. ΟΔΗΓΩΝΓ116.00

Ανακοίνωση Μαθημάτων για Δευτέρα 18-10-2021

Ενημερώνουμε ότι τη  Δευτέρα  18-10-2021 θα κάνουν μάθημα τα παρακάτω τμήματα:

 1. Ώρα 14:20,  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ τμήμα Α1
 2. Ώρα 14:20ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ τμήμα Γ1
 3. Ώρα 14:20, ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ τμήμα Α1
 4. Ώρα 15:05, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ τμήμα Γ1
 5. Ώρα 16:45, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ τμήμα Γ2
 6. Ώρα 15:05, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ τμήμα Α1
 7. Ώρα 15:05,  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ τμήμα Α1
 8. Ώρα14:20, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ τμήμα Γ1
 9. Ώρα 15.05 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ τμήμα Α1
 10. Ώρα  14:20 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ τμήμα Α1
 11. Ώρα  14:20 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ τμήμα Γ1
 12. Ώρα 14:20 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ τμήμα Γ1
 13. ΏΡΑ 14:20 ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τμήμα Γ1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.ΙΕΚ

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του Δ.ΙΕΚ . Οι καταρτιζόμενοι, κατά την πρώτη τους προσέλευση στο Δ.ΙΕΚ, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης το τελευταίο εξάμηνο ή αρνητικό διαγνωστικό test (rapid ή PCR). Οι καταρτιζόμενοι καθώς και οι εκπαιδευτές, οι οποίοι δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης το τελευταίο εξάμηνο υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο, με δική τους δαπάνη.

Ο υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές ανά εβδομάδα πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως. Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας ο πρώτος διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την πρώτη ημέρα προσέλευσης στο Δ.ΙΕΚ.

Ανακοίνωση Μαθημάτων για Παρασκευή 15-10-2021

Ενημερώνουμε ότι αύριο Παρασκευή 15-10-2021 θα κάνουν μάθημα τα παρακάτω τμήματα:

 1. Ώρα 14:20,  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ τμήμα Α1
 2. Ώρα 16:45,  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ τμήμα Γ1
 3. Ώρα 14:20, ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ τμήμα Α1
 4. Ώρα 14:20, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ τμήμα Γ1
 5. Ώρα 14:20, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ τμήμα Γ2
 6. Ώρα 15:05, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ τμήμα Α1
 7. Ώρα 15:05, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ τμήμα Γ1
 8. Ώρα 15:05, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ τμήμα Γ1
 9. Ώρα 16:45 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ τμήμα Α1
 10. Ώρα  14:20 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ τμήμα Α1
 11. Ώρα 15:05 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ τμήμα Γ1
 12. ΏΡΑ 14:20 ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Γ1

Ανακοίνωση Μαθημάτων για Πέμπτη 14-10-2021

Ενημερώνουμε ότι αύριο Πέμπτη 14-10-2021 θα κάνουν μάθημα τα παρακάτω τμήματα:

 1. Ώρα 14:20,  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ τμήμα Α1
 2. Ώρα 14:20, ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ τμήμα Α1
 3. Ώρα 14:20, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ τμήμα Γ1
 4. Ώρα 14:20, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ τμήμα Γ2
 5. Ώρα 14:20, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ τμήμα Α1
 6. Ώρα 14:20, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ τμήμα Γ1
 7. Ώρα 16:45, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ τμήμα Γ1
 8. Ώρα 16:00 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ τμήμα Α1

Ανακοίνωση Μαθημάτων για Τετάρτη 13-10-2021

Ενημερώνουμε ότι αύριο Τετάρτη 13-10-2021 θα κάνουν μάθημα τα παρακάτω τμήματα:

 1. Ώρα 14:20,  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ τμήμα Α1
 2. Ώρα 14:20, ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ τμήμα Α1
 3. Ώρα 14:20, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ τμήμα Γ1
 4. Ώρα 14:20, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ τμήμα Γ2
 5. Ώρα 14:20, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ τμήμα Α1
 6. Ώρα 16:00, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ τμήμα Α1

Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε ότι αύριο Τρίτη 12/10/2021, θα έχουν μάθημα  τα τμήματα:

1. Ώρα  15:05,    Τεχνικός Αισθητικής Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και      Ονυχοπλαστικής τμήμα Α1

2.  Ώρα   14:20 , Τεχνικός Μηχανοτρονικής Α1 

3. Ώρα   14:20,   Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης Γ1  

Από τη Διεύθυνση του ΔΙΕΚ ΕΥΟΥΣΜΟΥ

Έναρξη λειτουργίας ΙΕΚ Ευόσμου

Την εβδομάδα 4/10 – 8/10/2021 στην αυλή του ΙΕΚ ΕΟΥΣΜΟΥ  θα πραγματοποιηθεί σταδιακή ενημέρωση για τους καταρτιζόμενους σχετικά με θέματα  κατάρτισης και θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση  για τα μέτρα προστασίας για την ομαλή έναρξη της κατάρτισης και ασφάλειας των  καταρτιζομένων, εκπαιδευτών και διοικητικού προσωπικού.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική, οι καταρτιζόμενοι παρουσιάζονται λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις της  αριθμ. Δ1α./Γ.Π.ΟΙΚ.55254/9-9-2021 (Β΄4187)

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι να προσέλθουν ανά ειδικότητα και εξάμηνο σύμφωνα με το πρόγραμμα που μπορείτε να δείτε εδώ

Αποτελέσματα Επιλογής Β’ Φάσης στα Δ.Ι.Ε.Κ.

28-09-2021 : Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια ΙΕΚ περιόδου Σεπτεμβρίου B’ φάσης.

Οι εγγραφές για τους επιτυχόντες B’ φάσης στα Δημόσια ΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ ξεκινούν την Τρίτη 28-09-2021 και λήγουν την Παρασκευή 01-10-2021.

Η Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. Ευόσμου  θα δέχεται αιτήσεις για εγγραφή σπουδαστών Β’ Φάσης  από την Τρίτη 28/09/2021 μέχρι και την Παρασκευή 01/10/2021 κατά τις ώρες 14:30 – 19:00.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ώρες προσέλευσης των επιτυχόντων στα Δημόσια ΙΕΚ, μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των ΙΕΚ. Δείτε τα στοιχεία αυτά ανά ΔΙΕΚ στο μενού Χρήσιμα -> Επικοινωνία με τα ΔΙΕΚ.

Διαβάστε τις οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των επιτυχόντων.

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχετε μαζί σας πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα:


1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου ή
     Απολυτήριο ΕΠΑΛ) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
3. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους
     (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία αποδεδειγμένη με ένσημα).
4. Προαιρετικά εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής σας σε οριστική μορφή
     (με αριθμό πρωτοκόλλου).
5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ .

Οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί με το παράλληλο μηχανογραφικό και επιθυμούν να εγγραφούν στο νέο ΔΙΕΚ επιτυχίας τους, θα πρέπει να φροντίσουν εμπρόθεσμα να κάνουν πρώτα διαγραφή της προηγούμενης εγγραφής τους. Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

Οι επιτυχόντες της προηγούμενης φάσης που δήλωσαν βελτίωση -ανεξαρτήτως του νέου τους αποτελέσματος- δε χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

Αιτήσεις Επανεγγραφής για το χειμερινό Εξάμηνο 2021Β

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους του ΔΙΕΚ Ευόσμου, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Β’ Εξάμηνο των σπουδών τους, να καταθέσουν στο ΙΕΚ Ευόσμου για την εγγραφή τους στο Γ΄ εξάμηνο 2021 Β αυτοπροσώπως την αίτηση επανεγγραφής, έως και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρες 14:30-19:00.

Να έχετε οπωσδήποτε μαζί σας φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου (μαζί με άδεια παραμονής)

Για την αίτηση επανεγγραφής πατήστε εδώ

Παράταση εγγραφών Επιτυχόντων Σπουδαστών Α’ φάσης

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία εγγραφής των Επιτυχόντων Σπουδαστών Α’ φάσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ του Υ.ΠΑΙ.Θ. μέχρι και την Πέμπτη 23/09/2021, Ώρες εξυπηρέτησης κοινού 14:30-19:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ΦΑΣΗΣ ΔΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής Α’ φάσης υποψηφίων στα Δ.ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας.
Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα https://diek.it.minedu.gov.gr

χρησιμοποιώντας το email και συνθηματικό που ήδη έχετε.

Από εκεί μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας, η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και τα μόρια ανά προτίμηση.
Οι επιτυχόντες του ΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ  θα πρέπει να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους

από σήμερα 16/9/2021 ως και Πέμπτη 23/9/2020 και ώρες 14:30-19:00.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχετε μαζί σας πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα:


1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου ή
     Απολυτήριο ΕΠΑΛ) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
3. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους
     (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία αποδεδειγμένη με ένσημα).
4. Προαιρετικά εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής σας σε οριστική μορφή
     (με αριθμό πρωτοκόλλου).
5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ .

Σχετικά με το παράλληλο Μηχανογραφικό:

Οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί με το παράλληλο μηχανογραφικό και επιθυμούν να εγγραφούν στο νέο ΔΙΕΚ επιτυχίας τους, θα πρέπει να φροντίσουν εμπρόθεσμα να κάνουν πρώτα διαγραφή της προηγούμενης εγγραφής τους. Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων (Β’ Φάση)

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή και φοίτηση σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης (ν.4763/2020) Επιτυχόντες του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου οι οποίοι έχουν εγγραφεί στην ειδικότητα που επέτυχαν και επιθυμούν την διαγραφή τους για να εγγραφούν και να φοιτήσουν σε άλλη ειδικότητα που επιλέχθηκαν με την τρέχουσα διαδικασία, πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση/αίτηση διαγραφής στο ΔΙΕΚ που είχαν αρχικά εγγραφεί [έντυπη ή ηλεκτρονική (gov.gr] εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας εγγραφών. Το προσωπικό των ΔΙΕΚ θα πρέπει να καταχωρίσει έγκαιρα τη διαγραφή στο ΠΣ Πήγασος, ώστε να είναι εφικτή στη συνέχεια η καταχώριση της νέας εγγραφής τους.

Οδηγίες κατά την προσέλευση:


Τονίζεται ότι οι προσερχόμενοι θα πρέπει να φέρουν όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας και δικό τους στυλό .

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχοντας μαζί σας την ηλεκτρονική αίτηση θα βοηθήσει σημαντικά στη μείωση α) του χρόνου που απαιτείται για τη διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών β) του χρόνου παραμονής σας στο χώρο του ΙΕΚ και γ) του συνωστισμού.

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr κάνοντας χρήση των στοιχείων σύνδεσης που επιλέξατε όταν δημιουργήσατε λογαριασμό για να την υποβάλετε.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΕΚ

Αξιότιμοι κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, εκπαιδευτικός φορέας της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» υλοποιεί, ως μέλος σύμπραξης με τους φορείς ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΣΕΤΕ και ΕΟΠΠΕΠ, ως τελικός δικαιούχος, την Πράξη με τίτλο «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» – ΟΠΣ (MIS) 5069281 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. έχει αναρτήσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όσον αφορά στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για Συμβούλους Μεθοδολογίας για την ανάπτυξη 9 Οδηγών Κατάρτισης ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ..

Αποστέλλουμε συνημμένη την αντίστοιχη Πρόσκληση.

Σε περίπτωση που έχετε υπόψη σας κάποιον ενδιαφερόμενο, παρακαλούμε πολύ όπως του γνωστοποιήσετε την παραπάνω Πρόσκληση.

Εκ του Κ.Α.ΕΛ.Ε.

Μητροπόλεως 42, 10563, Αθήνα 
Τηλ.: 2103259177

dreppa@esee.gr

Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι εμπιστευτικό.
Εάν δεν είστε ο οριζόμενος παραλήπτης θα πρέπει να το επαναποστείλετε στον αποστολέα και να το διαγράψετε από το σύστημά σας.
Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σας εφιστά την προσοχή, καθώς η αυθαίρετη χρήση του μηνύματος αυτού σας καθιστά διαχειριστή αρχείου προσωπικών δεδομένων χωρίς άδεια (ν. 2472/1997, όπως ισχύει).

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα παρακάτω έγγραφα:

Επιστολή ενημέρωσης Πρόσκλησης

Πρόσκληση Συμβούλων Μεθοδολογίας

Μετεγγραφές – Κατατάξεις 2021Β

Οδηγίες για μετεγγραφές

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η περίοδος μετεγγραφών καθώς και αιτήσεων κατάταξης αποφοίτων ΙΕΚ.
Καταρτιζόμενος σε ΙΕΚ που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο ΙΕΚ, ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσει από την 1η έως και την 20η Σεπτεμβρίου 2021.
Ο εκπαιδευόμενος υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΚ που επιθυμεί να μεταγραφεί, προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο, τον οποίο παραλαμβάνει από το ΙΕΚ που φοιτούσε.
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία:

 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Βεβαίωση ΑΜΚΑ
 • Αντίγραφο Ατομικού Φακέλου από το ΙΕΚ Προέλευσης
 • Πρωτότυπη Βεβαίωση Σπουδών
 • Πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο Καταρτιζόμενου
 • Δικαιολογητικά κοινωνικκών κριτηρίων (Πολυτεκνία,Τριτεκνία,  Μονογονιακή κ.τλ.)
 • Βεβαίωση πρϋπηρεσίας για την ειδικότητα που αιτείστε (Ένσημα, ΚΑΔ)

Οι αιτήσεις μετεγγραφής εγκρίνονται ή απορρίπτονται από το ΙΕΚ υποδοχής , το αργότερο έως και την 25η Σεπτεμβρίου.

Οδηγίες για κατατάξεις

Οι απόφοιτοι και καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ, καθώς και οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΤΕΛ, εξειδίκευσης ΕΠΛ, δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες στα ΙΕΚ (συγκεκριμένα στο Γ΄ εξάμηνο αντίστοιχης ειδικότητας).
Οι καταρτιζόμενοι παλαιών ειδικοτήτων των ΙΕΚ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συνέχιση της φοίτησης τους στις αντίστοιχες νέες ειδικότητες.
Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση κατάταξης στο ΙΕΚ που επιθυμούν να φοιτήσουν έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021, προσκομίζοντας:

 1. φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου– αφορά όλους τους υποψηφίους,
 2. αντίγραφο Πτυχίου Ειδικότητας/Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ)– Αφορά απόφοιτους και πτυχιούχους ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄Κύκλου, ΤΕΛ, Εξειδίκευσης ΕΠΛ.

Εγγραφές επιτυχόντων ΔΙΕΚ παράλληλου μηχανογραφικού από 2/9/21 έως 10/9/21

Οι εγγραφές για τους επιτυχόντες στα Δημόσια ΙΕΚ των Υπουργείων Παιδείας  ξεκινούν την Πέμπτη 2-9-2021 και λήγουν την Παρασκευή 10-9-2021.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια ΙΕΚ

Αποτελέσματα Επιλογής για ΙΕΚ

Είσοδος για το παράλληλο Μηχανογραφικό

Οι  ώρες προσέλευσης των επιτυχόντων στο Δημόσιο ΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ  για κατάθεση δικαιολογητικών είναι 14.30 μμ με 19.00 μμ

Διαβάστε τις οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των επιτυχόντων για τα Δημόσια ΙΕΚ των Υπουργείων Παιδείας.

 Όλοι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό, μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση στην αντίστοιχη διαδικασία υποβολής αιτήσεων που γίνεται κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ με περισσότερες ειδικότητες και θέσεις! Όμως, δικαίωμα εγγραφής έχουν σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ τμήμα Δ.Ι.Ε.Κ. ή Α.Ε.Ι.. Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

Έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2021Β

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια ΙΕΚ) της χώρας για το έτος κατάρτισης 2021-2022, από την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 15:00 μέχρι και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 23:59.

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης θα υπάρχουν στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

Καλούμε τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., με βάση την ειδικότητα η οποία ανταποκρίνεται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, ανάμεσα από ένα πλήθος ειδικοτήτων που προσφέρονται στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., με υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών στον σύνδεσμο:

https://diek.it.minedu.gov.gr

Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσφέρουν ποιοτική δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση, παρέχουν τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους δυναμική, τις προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας, καθώς και την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες θέσεις απασχόλησης.

Οι ειδικότητες του Δ.Ι.Ε.Κ. Ευόσμου που πρόκειται να ξεκινήσουν για το Α’ εξάμηνο του φθινοπωρινού εξαμήνου 2021Β είναι οι εξής:

 1. ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
 3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
 4. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 5. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)
 6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ
 7. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
 8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)
 9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
 10. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΚ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΕΦΕΞΗΣ

Θέμα: «Δημοσίευση της Κ.Υ.Α. για την πρακτική άσκηση σπουδαστών Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.»
Σχετ: Κ5/97484/5-8-2021 (Β΄3938) Κ.Υ.Α.
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ.αριθ. Κ5/97484/5-8-2021 (Β΄3938) Κοινή Υπουργική
Απόφαση « Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». Σε σχέση με την ως άνω Κ.Υ.Α παρακαλώ σημειώστε:
Α) η διαδικασία έκδοσης της Κ.Υ.Α. ολοκληρώθηκε, εκκρεμεί όμως η ολοκλήρωση της έγκρισης της
χρηματοδότησης (Ε.Σ.Π.Α.). Η επιδοτούμενη πρακτική θα μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της χρηματοδότησης και της έναρξης του έργου από το
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Β) όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ.2 της «…Για την ασφάλιση του καταβάλλονται οι
προβλεπόμενες από την παρ.1 του άρθρου 10 ν. 2217/1994 (Α΄83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες
βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.» Κατά
συνέπεια, η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών για όσες πρακτικές θα ξεκινήσουν εφεξής είναι
υποχρέωση του εργοδότη.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ