Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα Open eClass Δ.ΙΕΚ Ευόσμου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020 -

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020Β

  ΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ

   

  Σας ενημερώνουμε ότι για άλλο ένα εξάμηνο (2020Β) λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Open eClass Δ.ΙΕΚ Ευόσμου». Η πλατφόρμα Open eClass Δ.ΙΕΚ Ευόσμου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

  Για να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα Open eClass Δ.ΙΕΚ Ευόσμου θα πατήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο :

  http://iek-evosm.thess.sch.gr/openeclass/

  Οδηγίες για την χρήση και την πρόσβαση στην συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα υπάρχουν αριστερά στο μενού της πλατφόρμας. Παρακαλούμε του ενεργούς εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Ευόσμου για το εξάμηνο 2020Β να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες της ηλεκτρονική πλατφόρμα «Open eClass Δ.ΙΕΚ Ευόσμου» και να ενημερώνουν αντίστοιχα του καταρτιζόμενους του τμήματός τους. Οι καταρτιζόμενοι θα αναμένουν συγκεκριμένες οδηγίες  από τους εκπαιδευτές/τριες τους.