Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων

Με βάση τον Κανονισμό Σπουδών που διέπει τα ΔΙΕΚ καθώς και τις πιο πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις:

"Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα και επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, και σε ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών."

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

H Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία μπορεί να πραγματοποιείται και τμηματικά μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων και μπορεί να είναι συνεχόμενη ή τμηματική.

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα. Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.

Όταν η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται συνεχόμενα (6μηνο Πρακτικής Άσκησης) η εγγραφή στο 5o εξάμηνο γίνεται ταυτόχρονα με την έναρξή της.

Για θέματα που αφορούν την πρακτική άσκηση των σπουδαστών παρακαλείστε να προσέρχεστε ή να τηλεφωνείτε στο αντίστοιχο τμήμα του Δ.ΙΕΚ Ευόσμου τις ημέρες Τριτη-Τετάρτη-Πέμπτη και ώρες από 14.30 έως 19.00.

Τηλ. 2310700337 - επιλογή 4

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης - Οδηγίες προς καταρτιζόμενους
Έναρξη Πρακτικής Άσκησης - Έντυπα

Διακοπή Πρακτικής Άσκησης - Έντυπα Οδηγίες προς καταρτιζόμενους

Απαλλαγή από την υποχρέωση Πρακτικής Άσκησης - Οδηγίες
Εγκύκλιος Πρακτικής
ΦΕΚ Πρακτικής

Ημέρες κατάθεσης δικαιολογητικών: Ημέρες Τριτη-Τετάρτη-Πέμπτη και ώρες από 14.30 έως 19.00

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι καταρτιζόμενοι για οποιαδήποτε απορία έχουν, να απευθύνονται στο αντίστοιχο τμήμα του Δ.ΙΕΚ Ευόσμου, πριν κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια.