Γενικές Πληροφορίες για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ.  Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Ι.Ε.Κ. 

Τα Δ.ΙΕΚ (Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ξεκίνησαν σαν θεσμός τον Σεπτέμβριο του 1992 και αυτή τη στιγμή ως κύριο στόχο έχουν την παροχή Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης σε απόφοιτους της τυπικής μη υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Σ.Ε.Κ.

Ο φορέας που εποπτεύει τα Δημόσια ΙΕΚ είναι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

  • Η φοίτηση στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν.
  • Δικαίωμα φοίτησης στα Ι.Ε.Κ. έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή Σ.Ε.Κ. ή ανώτατης εκπαίδευσης.
  • Η φοίτηση στα Δ.Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.
  • Η φοίτηση στα Δ.Ι.Ε.Κ. διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα (τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες, και ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών.
  • Η κατάρτιση πραγματοποιείται 5 ημέρες την εβδομάδα και είναι απογευματινή.
  • Εφόσον ο καταρτιζόμενος αποφοιτήσει απο ένα Δ.ΙΕΚ γίνεται κάτοχος Β.Ε.Κ. (Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης) και δύναται να συμμετάσχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης προκειμένου να αποκτήσει Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
  • Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ εποπτεύονται και πραγματοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Για περισσότερες πληροφορίες για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης πατήστε εδώ.
  • Προσφέρεται πληθώρα ειδικοτήτων που καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα επαγγελμάτων.
Διαδικασία Επιλογής καταρτιζομένων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. 
Οδηγοί Ειδικοτήτων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. (από 2013 και έπειτα - του Ν.4186/2013)
Νέα Ωρολόγια Προγράμματα στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. (από 2013 και έπειτα - του Ν.4186/2013)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων καταρτιζομένων μπορείτε να παρακολουθείτε και το σύνδεσμο: Ανακοινώσεις