Πιστοποίηση Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ

Για πληροφορίες σχετικά με την Πιστοποίηση Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) : http://www.eoppep.gr

Τόσο από την επιλογή : "Ανακοινώσεις"

Η επιλέγοντας από το μενού στο δεξί μέρος της σελίδας: "Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ"

 

Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2017

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις «Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης Περιόδου 2017» που διοργανώνει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υποβάλλονται ήδη από 10 Αυγούστου 2017 και έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2017.

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 210-2709033, 210-2709092, 210-2709102 και 210-2709117 από τις 9:00 έως τις 17:00 καθώς και στο e-mail: iekexams@eoppep.gr το οποίο δημιουργήθηκε για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Διαβάστε περισσότερα.........