Πιστοποίηση Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ

Για πληροφορίες σχετικά με την Πιστοποίηση Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) : http://www.eoppep.gr

Τόσο από την επιλογή : "Ανακοινώσεις"

Η επιλέγοντας από το μενού στο δεξί μέρος της σελίδας: "Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ"