Μήνυμα του Διευθυντή του ΔΙΕΚ Ευόσμου προς τους Καταρτιζόμενους

Αγαπητοί/ές καταρτιζόμενοι/ες του Δημοσίου ΙΕΚ Ευόσμου,

ελπίζω το ΔΙΕΚ Ευόσμου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας και στα οράματά σας για μια άριστη επαγγελματική κατάρτιση σε σύγχρονους επαγγελματικούς τομείς. Τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) ενώ η οικονομική διαχείριση έχει ανατεθεί στο Ινστιτούτο Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).
Το ΔΙΕΚ Ευόσμου ιδρύθηκε το 1992 με την ονομασία 1ο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης για να καλύψει τις ανάγκες της επαγγελματικής κατάρτισης της Θεσσαλονίκης. Οι απόφοιτοι του ΔΙΕΚ Ευόσμου είναι πάνω από 4000 και κατέχουν επίζηλες θέσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αποτελούν την ζωντανή απόδειξη της πετυχημένης κατάρτισης όλων αυτών των χρόνων. Σήμερα στο ΔΙΕΚ λειτουργούν 16 τμήματα σε σύγχρονες ειδικότητες που ζητά η αγορά της Θεσσαλονίκης και η ευρύτερη περιοχή.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο ΔΙΕΚ Ευόσμου θα έχετε, μέσω θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων αλλά και πρακτικής άσκησης, εκτός από τη διεύρυνση των γνώσεών σας, την καλλιέργεια των δεξιοτήτων σας και του επιστημονικού τρόπου σκέψης με προσανατολισμό σε ένα σύγχρονο επαγγελματικό προφίλ. Υπηρετώντας το θεσμό των ΙΕΚ καθώς και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) σε ποικίλες θέσεις και βιώνοντας πολύτιμες εμπειρίες, μου δημιουργήθηκε το εξής όραμά: να είναι η Επαγγελματική Κατάρτιση και η Δια Βίου Μάθηση η κινητήρια δύναμη για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο. Καίρια σημασία για το όραμα αυτό θεωρώ ότι αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό και οι δομές των Δημοσίων ΙΕΚ που θα πρέπει να εξασφαλίζουν και να παρέχουν ένα σύγχρονο και ελκυστικό περιβάλλον επαγγελματικής κατάρτισης. Ο καθένας θα πρέπει να εμπιστεύεται την ποιότητά του και να γνωρίζει ότι οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις που θα μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν άμεσα ως μισθωτοί ή ως αυτοαπασχολούμενοι.
Το μεγάλο πλεονέκτημα του ΔΙΕΚ Ευόσμου είναι το ανθρώπινο δυναμικό του αλλά και οι υποδομές του. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι πρόθυμο και άρτια καταρτισμένο ώστε να παρέχει ποιοτική και αποδοτική επαγγελματική κατάρτιση. Εκτός από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ΔΙΕΚ και αποτελούν τον συνδετικό πυρήνα για την συνέχιση της εκπαιδευτικής κουλτούρας και του καλού σχολικού κλίματος υπάρχουν και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που έχουν μεράκι και θέληση ώστε να παρέχουν ποιοτική κατάρτιση βασισμένη στις σύγχρονες αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Στις υποδομές του συγκροτήματος του ΔΙΕΚ  υπάρχουν κατάλληλοι εργαστηριακοί χώροι που υποστηρίζονται από το 1ο και 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ευόσμου. Τα εργαστήρια αυτά δίνουν την δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να καταρτιστούν άρτια στα εργαστηριακά τους μαθήματα  ενώ παρέχει στους εκπαιδευτικούς την δυνατότητα να παρέχουν πραγματική και ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση. 
Ο στόχος του ΔΙΕΚ Ευόσμου είναι διττός: να συμβάλει στην απασχολησιμότητα και την οικονομική μεγέθυνση καθώς και να ανταποκριθεί σε ευρύτερες κοινωνικές προκλήσεις, ιδίως στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η Διοίκηση και το εκπαιδευτικό προσωπικό θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι καταρτιζόμενοι/ες μας να αποκτήσουν υψηλής ποιότητας γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες, οι οποίες και θα αποτελέσουν τα επαγγελματικά εφόδια για μια πετυχημένη επαγγελματική πορεία. Ευελπιστώντας, ότι θα αγαπήσετε τις σπουδές σας με το αντικείμενο που έχετε επιλέξει για να σπουδάσετε στο ΔΙΕΚ Ευόσμου, σας εύχομαι να έχετε δύναμη, ενδιαφέρον και καλή πρόοδο στις σπουδές σας.

Ο Διευθυντής του ΔΙΕΚ Ευόσμου
Κωνσταντίνος Θ. Τσίκαλας
MSc Ηλεκτρονικής Φυσικής - Ραδιοηλεκτρολογίας (Α.Π.Θ.) &
MΕd Σπουδές στην Εκπαίδευση – Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Ε.Α.Π.)